Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Ngoc Huy Nguyen
  • 2 Nhi Thanh
  • 3 Nhật Tùng
  • 4 Hung Ngo
  • 5 Vo Hoang Anh Kiet

Tài Khoản #9692 - Bảng ngọc : 90 - Rank K.Cương trắng thông tin, dư 1 viên đá quý, 8 tướng DC , 70 viên ngọc bậc 3, có thẻ đổi tên