Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Ngoc Huy Nguyen
  • 2 Nhi Thanh
  • 3 Nhật Tùng
  • 4 Hung Ngo
  • 5 Vo Hoang Anh Kiet

Tài Khoản #379 - Bảng ngọc : 67 - Rank Bạc trắng thông tin, nhiều tướng đi rừng, dư 17k vàng, có thẻ đổi tên